1.   IZMENJIVAČI TOPLOTE I POSUDE POD PRITISKOM

Naziv kupca

Vrsta i obim radova

Težina

Godina

JKP Beogradske elektrane – TO Cerak Izrada i isporuka izmenjivača toplote 58MW

22.000 kg

2015.

JKP Beogradske elektrane – TO Konjarnik Izrada i isporuka izmenjivača toplote 70MW

43.000 kg

2015.

Standard Gas – Novi Sad Izrada kolone C-11 (Ø1.350 x 42.000mm)

63.000 kg

2015.

HIP Petrohemija – Pančevo Cevni snopovi izmenjivača T-6 i T-68

59.500 kg

2015.

Astec Engineering Austria Izrada ciklona, silosa i reaktora

46.943 kg

2015.

JKP Beogradske elektrane TO Mirijevo Razdelnici tople i vrele vode

15.000 kg

2014.

HIP Petrohemija – Pančevo Cevni snopovi izmenjivača T-6

17.500 kg

2014.

JP Elektroprivreda srbija –            TE Kostolac Posuda pod pritiskom ∅2800 za podfiltersko postrojenje, kom. 2

9.000 kg

2014.

HIP Petrohemija – Pančevo Cevni snopovi izmenjivača T-68

27.000 kg

2014.

JKP Beogradske elektrane            TO Miljakovac Izmenjivač toplote vrela voda-vrela voda 58MW

23.300 kg

2014.

JP Elektroprivreda srbija –            TE Kostolac Prohronski hladnjaci hladnog ulja FOITH

3.300 kg

2014.

Industrija skroba ”Jabuka” – Pančevo Demontaža, izrada i montaža cevnog snopa sušare glutena

17.000 kg

2014.

Industrija skroba ”Jabuka” – Pančevo Demontaža, izrada i montaža cevnog snopa sušare mekinja

19.000 kg

2014.

JP Elektroprivreda srbija –            TE Kostolac Zagrejač niskog pritiska ZNP-3

15.000 kg

2014.

”SUNOKO” Šećerana Pećinci Prohronska otparna tela 40F01 i 40HE01

8.800 kg

2014.

”SUNOKO” Šećerana Pećinci Prohronska otparna tela postrojenja MDS

198.000 kg

2013.

JP Elektroprivreda Srbije TENT Železnički transport Izmenjivač toplote 23,8MW + 14,5MW

10.000 kg

2013.

JKP Beogradske elektrane            TO Cerak Izmenjivač toplote vrela voda-vrela voda, snage 58MW

22.830 kg

2013.

”SUNOKO” Šećerana Pećinci Sušara rezanaca ∅4170x3800x9400

310.000 kg

2012.

AD MSK Kikinda Baterija izmenjivača toplote oznaka 3105A/B

33.000 kg

2012.


2.  HLADNJACI

Naziv kupca

Vrsta i obim radova

Težina

Godina

Soda So – Lukavac Bosna i Hercegovina Zagrejač vazduha LUVO

47.500 kg

2014.

Železara Smederevo Hladnjak konvektorskih gasova (VOKG), Ekrani (paneli) ulazni donji,               Duvnica zaštitni ekran

15.000 kg

2013.

Železara Smederevo Hladnjak konvektorskih gasova (VOKG), Ekrani (paneli) ulazni silazni,                 Donji snop hladnjaka ”RUŽA”

109.050 kg

2011.


3.   MLINSKA POSTROJENJA

Naziv kupca

Vrsta i obim radova

Težina

Godina

JP Elektroprivreda Srbije
TE Morava Svilajnac
Izrada i isporuka delova ventilatorskog mlina N.90.60

41.500 kg

2015.

JP Elektroprivreda Srbije
TE Morava Svilajnac
Izrada Međukomada kućišta mlina N.90.60

58.800 kg

2015.

JP Elektroprivreda Srbije TENT B Obrenovac Sanacija obrtnog kola mlina za ugalj: tip N.400.42 (kom. 2+2)

133.200 kg

2015.

Sisecam Soda So – Lukavac Remont obrtnih radnih kola mlinova kotla 6 i 7 (kom. 2+2)

10.750 kg

2015.

JP Elektroprivreda Srbije TENT A3 Kanali aero smeše na mlinskom postrojenju

80.000 kg

2014.

JP Elektroprivreda Srbije TE Kostolac B Sanacija obrtnog kola mlina za ugalj: tip S270.45 (Ø3400mm), kom. 2

23.660 kg

2014.

JP Elektroprivreda Srbije TE Morava Svilajnac Sanacija obrtnog kola mlina za ugalj: tip N90.60 (Ø2600mm), kom. 2

12.600 kg

2014.

JP Elektroprivreda Srbije TE Kolubara Sanacija obrtnog kola mlina za ugalj: tip N170.50 (Ø3180mm)

15.400 kg

2014.

JP Elektroprivreda Srbije TENT A Sanacija obrtnog kola mlina za ugalj: tip N170.50, (Ø3180mm), kom. 2

15.400 kg

2014.

JP Elektroprivreda Srbije TE Morava Svilajnac Izrada obrtnog kola mlina za ugalj: Tip N90.60 (∅2600mm)

12.600 kg

2013.

JP Elektroprivreda Srbije TE Kostolac B Sanacija obrtnog kola mlina za ugalj: tip S270.45 (Ø3400mm), kom 4

23.660 kg

2013.

Termoelektromont – Podgorica Sanacija obrtnog kola mlina za ugalj: tip S45.50 (Ø3400mm) za TE Pljevlja

17.290 kg

2012.

JP Elektroprivreda Srbije TE Morava Svilajnac Sanacija obrtnog kola mlina za ugalj: tip N90.60 (∅2600mm), kom 2

12.600 kg

2012.


 4.   KOTLOVSKA POSTROJENJA

Naziv kupca

Vrsta i obim radova

Težina

Godina

 
Termoelektro Brčko – TE Kakanj Izrada 10 kompleta cevi pregrejača 5B

17.414 kg

2015.

Termah – Beograd Izrada konvektivnog snopa i zagrejača vode cevnog kotla

22.000 kg

2013.

MBA Miljković – Beograd Izrada parnog kotla za uparavanje betona oznaka Fo-45 (kom. 2)

2.860 kg

2011.

Ingrap Omni – Valjevo Izrada parnog kotla za uparavanje betona oznaka Fo-45

1.430 kg

2011.

JKP Beogradske elektrane Izrada elemenata (panela) za vrelovodni kotao TO Zemun, TO Novi Bgd

116.400 kg

2011.


5.   ELEKTROFILTERSKA POSTROJENJA

Naziv kupca

Vrsta i obim radova

Težina

Godina

JP Elektroprivreda Srbije TENT A3 Izrada elemenata elektrofilterskog postrojenja

1.500.000 kg

2014.

JP Elektroprivreda Srbije TE Kostolac B Izrada elemenata elektrofilterskog postrojenja 2×348,5 MW

426.000 kg

2012.

JP Elektroprivreda Srbije TENT B1 Izrada elemenata elektrofilterskog postrojenja

187.700. kg

2012.


6.   SKLADIŠNI REZERVOARI

Naziv kupca

Vrsta i obim radova

Težina

Godina

”Sunoko” – šećerana Pećinci Izrada rezervoara melase  V=12000m3, kom 2

677.000 kg

2013.

Montaža Minel Pančevo za Sunoko šećerana Pećinci Isporuka materijala i predfabrikacija rezervoara melase V=12000m3, kom 2

677.000 kg

2013.

NIS – Rafinerija nafte Pančevo Izrada rezervoara za dizel gorivo V=3300m3, kom 3

530.000 kg

2012.


7.   DIMNJACI

Naziv kupca

Vrsta i obim radova

Težina

Godina

JKP Beogradske elektrane – TO Novi Beograd Izrada i isporuka opreme za sanaciju dimnjaka VK 1,2 i 3

100.000 kg

2015.

JKP Beogradske elektrane – TO Novi Beograd Izrada i isporuka opreme za sanaciju dimnjaka VK 1,2 i 3

50.000 kg

2015.

Euromong Ing – Beograd Fiat Automobili Kragujevac Čelični dimnjak kotlarnice Ø710×15.300mm

4.600 kg

2011.

Euromont Ing – Beograd Fiat Automobili Kragujevac Čelični dimnjak kotlarnice Ø1420×17.000mm

8.400 kg

2011.

Vladex – Beograd Spoljni plašt dimnjaka kotlarnice “Borča” Ø2000 x 50.000mm

25.100 kg

2010.


8.  SILOSI

Naziv kupca

Vrsta i obim radova

Težina

Godina

“HOLCIM” Novi Popovac Izrada segmenata satelita (kom 3)

16.600 kg

2010.

JP Elektroprivreda Srbije TE Kolubara Silos V=1200m3, za suvi pepeo Ø8500 x 25.560mm

86.000 kg

2009.

JP Elektroprivreda Srbije TE Kolubara Čelični prsten oko silosa V=1200m3, sa ankerima

12.100 kg

2009.

“ICIKOM”d.o.o. Silos za cement V=125m³ (Ø3200)

15.438 kg

2009.


9.  ČELIČNA KONSTRUKCIJA

Naziv kupca

Vrsta i obim radova

Težina

Godina

Standard Gas Novi Sad Izrada čelične konstrukcije oko kolone C-11

16.500 kg

2015.

Standard Gas Novi Sad Izrada čelične konstrukcije za tehnološku platformu

44.000 kg

2015.

VNG – Novi Sad Izrada pomoćne čelične konstrukcije

21.000 kg

2015.

Tecon – Beograd Glavni nosači kranova 10t, 25t, 50t

62.500 kg

2014.

MBA Miljković – Petlja Batajnica Beograd Izrada, isporuka i montaža pocinkovanih pešačkih ograda

35.000 kg

2014.

”SUNOKO” šećerana Pećinci Izrada i isporuka čelične konstrukcije zgrade postrojenja MDS

396.000 kg

2013.

”SUNOKO” šećerana Pećinci Izrada i isporuka čelične konstrukcije zgrade parne sušare rezanaca

120.000 kg

2013.

NIS – Rafinerija nafte Pančevo Izrada i isporuka čelične konstrukcije postrojenja za proizvodnju tečnog vodonika (HGU)

700.000 kg

2012. 2011.

Sunoko – Novi Sad Izrada isporuka i montaža 6 stubova parne sušare rezanaca i ojačanja prstenova

20.800 kg

2012.

TTK – Beograd Auto put A-75, Dobanovačka petlja Izrada i montaža portalnih nosača P i T, od materijala Naručioca radova

21.900 kg

2012.

DSD Konstruktion – Novi Sad Most na Adi Izrada prohronskog vrha pilona Ø1500 / Ø500 x 7000mm

780 kg

2012.

Ingrap Omni – Valjevo Izrada žardinjera, obloga i ograda za Savski trg – Beograd

14.800 kg

2012.

Porr Bau Gmbh – Beograd Most na Adi Izrada i montaža pešačkih ograda na mostu 1500m

55.700 kg

2012.

Euromong Ing – Beograd Fiat Automobili Kragujevac Čelična konstrukcija cevnog mosta

39.300 kg

2011.

Porr Bau Gmbh – Beograd Most na Adi Izrada kolovoznih ograda New Jersey na pristupnicama mosta, 600m

21.800 kg

2011.

DSD Konstruktion – Novi Sad Most na Adi Čelična konstrukcija vrha pilona sa poklopcem i alatom

40.400 kg

2011.

DSD Konstruktion – Novi Sad Most na Adi Pešačke ograde na glavnom mostu i prilaznim rampama, 400m

15.200 kg

2011.

Železara Smederevo Izrada i isporuka kranskih nosača, kom 12,

90.000 kg

2011.


10. OSTALO

Naziv kupca

Vrsta i obim radova

Težina

Godina

Premax Izrada i isporuke aluminijumkog trupa brodice Premax 39

3.000 kg

2015.

Balcke Durr -TE Medupi i TE Kusile Izrada i isporuka zaptivnih limova

48.500 kg

2015.

JP Elektroprivreda Srbije            TE Kostolac B Kolektori za podfiltersko postrojenje, kom 2

16.000 kg

2014.

NIS Rafinerija nafte Pančevo Izrada bajpas klapni

4.600 kg

2014.

JP Elektroprivreda Srbije            TE Kostolac B Izrada priključnih kutija za vazduh za REC glave

7.500 kg

2014.

Panonske TE-TO Novi Sad Kompezatori za kanale svežeg vazduha i kanale dimnih gasova, kom 7

3.500 kg

2013.

JP Elektroprivreda Srbije TE Kostolac Kanali za vazduh sa kompenzatorima na elektrofilterskom postrojenju

3.000 kg

2012.

“Feromont inženjering” NIS-RNP Antikoroziona zaštita cevi oslonaca i cevovoda na vodoničnom postrojenju

31.000 kg

 2011.

 2012.

JP Elektroprivreda Srbije TENT B Element anti abrazivnih zaštita nosača cevi kotla

9.725 kg

2011.

“BOFOR-KGD” Loznica Sečenje plazma aparatom traka i ploča

10.000 kg

2011.

JP Elektroprivreda Srbije TE Morava Izrada “T” profila

2.250 kg

2011.

JP Elektroprivreda Srbije TE Morava Čelični prstenovi i kućišta

4.090 kg

2011.

“TOPLING” Beograd Izrada “U” profila

12.100 kg

2011.

JP Elektroprivreda Srbije “Kolubara” Oslonci cevovoda

7.640 kg

2011.

O nama
Akcionarsko društvo “Feromont Oprema” a.d. Pančevo (do 2007. godine poslovalo je pod nazivom Minel oprema a.d.) je na tržištu mašinogradnje prisutno još od 1948. godine. Saznajte više
Proizvodi
Feromont Oprema a.d. Pančevo proizvodi veliki broj proizvoda iz oblasti termoenergetske, procesne, termotehničke i industrijske opreme i postrojenja Saznajte više
Fotografije
Pogledajte fotografije nekih od brojnih velikih projekata koje smo realizovali u proteklim godinama. Saznajte više